CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Description: Chính sách bảo hành tại Protein24 - Protein24h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại.

Hotline: 0904 785 968