Cơ cấu tổ chức Công ty được xây dựng theo nguyên tắc gọn, nhẹ, hoạt động linh hoạt và khoa học. Việc điều hành Công ty được thực hiện theo phương thức trực tiếp nhằm phát huy tối đa năng lực làm việc độc lập của từng thành viên.

Ngoài ra, Công ty còn có 01 đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Ban Giám Đốc

Ban giám đốc bao gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc: là người chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của Công ty.

Hỗ trợ cho Giám đốc là các Phó Giám đốc bao gồm:

 1. Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
 2. Phó Giám đốc phụ trách dự án.

Các Phó giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các hoạt động trong lĩnh vực của mình.

 1. Các phòng ban chức năng
  1. Phòng hành chính - kế toán

Phòng hành chính - kế toán bao gồm: 04 người do 01 Kế toán trưởng phụ trách.

Phòng hành chính - kế toán chịu trách nhiệm đối với hoạt động thanh, quyết toán, xây dựng kế hoạch tài chính cho toàn bộ hoạt động của Công ty.

  1. Phòng kinh doanh và nghiên cứu thị trường

Phòng kinh doanh và nghiên cứu thị trường bao gồm 06 người, chịu trách nhiệm kinh doanh và nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước đối với các sản phẩm và hàng hoá trong phạm vi kinh doanh buôn bán của Công ty đồng thời mở rộng mối quan hệ với các khách hàng cũng như các nhà cung cấp của Công ty.

  1. Phòng Dự án và kế hoạch

Phòng Dự án và Kế hoạch bao gồm 06 người, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động tổng thể và chi tiết theo từng thời kỳ cho các phòng ban đồng thời tiến hành xây dựng và chuẩn bị Dự án và kinh doanh cho Công ty.

  1. Phòng kỹ thuật và triển khai dự án.

Phòng kỹ thuật bao gồm 14 người được giao nhiệm vụ về các vấn đề liên quan tới khía cạnh kỹ thuật của Công ty như lắp đặt, bàn giao máy móc thiết bị, hướng dẫn sử dụng, tư vấn, đào tạo,bảo hành và bảo trì đối với các sản phẩm, hàng hoá của Công ty.

Toàn bộ nhân viên của Công ty đều tốt nghiệp đại học ở trong và ngoài nước về các chuyên ngành thiết bị y tế, điện, điện tử, thương mại, luật,...

 

Hotline: 0904 785 968