Hội thảo "Thiết bị y tế trong chăm sóc sức khỏe - nơi hội tụ thương hiệu mạnh"

Hội thảo “Thiết bị y tế trong chăm sóc sức khỏe – nơi hội tụ thương hiệu mạnh” năm 2017. Tới dự Hội thảo có Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo Viện Trang thiết bị và Công trình y tế và các công ty chuyên về lĩnh vực Thiết bị y tế. Công ty Thương mại Thiết bị y tế Thiên Hà (đại diện hãng TUR – CHLB Đức tại Việt Nam) rất vinh dự tham gia, tài trợ cho Hội thảo thành công tốt đẹp.

 

Description: C:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Users\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Dung\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Desktop\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ảnh 1-min.jpg

 

Description: C:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Users\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Dung\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Desktop\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ảnh 2-min.jpg

 

Description: C:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Users\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Dung\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Desktop\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ảnh 1-min.jpg

 

Description: D:\\\\Thiên Hà\\\\Bài viết trên Web\\\\Viện trang thiết bị\\\\Ảnh 4 (2)-min.jpg

 

Description: D:\\\\Thiên Hà\\\\Bài viết trên Web\\\\Viện trang thiết bị\\\\Ảnh 4 (1)-min.jpg

 

 

 

  

  

 

 

Tin liên quan