Thiết bị tập PHCN ISOFORCE

images
ISOFORCE

Hệ thống tập Phục hồi chức năng toàn thân kiểm tra, đánh giá trương lực cơ bằng Kỹ thuật số