Thiết bị tập PHCN đa năng toàn thân

images
EX-100

Hệ thống tập phục hồi chức năng