Thiết bị tập chi dưới

images
Fisioteck 3000E

Thiết bị tập chi dưới theo nguyên lý cưỡng bức CPM.