MÁY TẬP CƯỠNG BỨC KHỚP VAI VÀ KHUỶU TAY - CPM

images
KINETEC CENTURA

MÁY TẬP CƯỠNG BỨC KHỚP VAI VÀ KHUỶU TAY - CPM