Thiết bị tập PHCN

images
Fisioteck LT

Thiết bị tập chi trên theo nguyên lý cưỡng bức CPM.

images
Fisioteck 3000E

Thiết bị tập chi dưới theo nguyên lý cưỡng bức CPM.

images
Germany

Xe đạp tập phục hồi chức năng

images
ISOFORCE

Hệ thống tập Phục hồi chức năng toàn thân kiểm tra, đánh giá trương lực cơ bằng Kỹ thuật số

images
Relaxatur

Bàn tập PHCN và xoa bóp massage điều khiển nâng, hạ độ cao bằng điện

images
EX-100

Hệ thống tập phục hồi chức năng

images
KINEVIA DUO

MÁY TẬP PHCN TOÀN THÂN THỤ ĐỘNG - CPM

images
KINETEC CENTURA

MÁY TẬP CƯỠNG BỨC KHỚP VAI VÀ KHUỶU TAY - CPM

images
KINETEC SPECTRA

MÁY TẬP CƯỠNG BỨC KHỚP GỐI - CPM