Vi sóng Thermatur M250

images
Máy vi sóng Thermatur M250

Máy vi sóng trị liệu với màn hình Touchscreen.