Thermatur M 250+

images
Thermatur M250+

Máy vi sóng trị liệu với màn hình Touchscreen.