Máy vi sóng trị liệu

images
Thermatur M250+

Máy vi sóng trị liệu với màn hình Touchscreen.

images
Máy vi sóng Thermatur M250

Máy vi sóng trị liệu với màn hình Touchscreen.