Máy sóng xung kích trị liệu

images
Kimatur

Máy sóng xung kích trị liệu.

images
KIMATUR DUO

MÁY ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG XUNG KÍCH 2 KÊNH