Radiatur (Thermatur 200+)

images
Radiatur (Thermatur 200+)

Máy sóng ngắn trị liệu xung và liên tục.