Máy siêu âm trị liệu

images
Sonotur 701

Máy siêu âm trị liệu đa tần với Đầu phát bằng TITAN

images
Sonotur 430

Máy siêu âm trị liệu tần số 1 MHz

images
Sonotur E

Máy siêu âm trị liệu đa tần 1 MHz và 3 MHz