ST 6567P

images
ST 6567P

Máy kéo giãn cổ, cột sống có giường nâng hạ độ cao bằng điện