Máy kéo giãn cột sống

images
ST 6567P

Máy kéo giãn cổ, cột sống có giường nâng hạ độ cao bằng điện

images
ST 6557P

Máy kéo giãn cổ, cột sống có giường nâng hạ chiều cao bằng thủy lực