Curatur (e)

images
Curatur (e)

Máy siêu âm kết hợp điện xung trị liệu.