Curatur 701

images
Curatur 701

Máy siêu âm điều trị kết hợp điện xung trị liệu.