Máy điện xung và siêu âm

images
Curatur 701

Máy siêu âm điều trị kết hợp điện xung trị liệu.

images
Curatur (e)

Máy siêu âm kết hợp điện xung trị liệu.