Stimutur 701

images
Stimutur 701

Máy điện xung và điện phân 2 kênh trị liệu.