Máy điện xung và điện phân

images
Stimutur 701

Máy điện xung và điện phân 2 kênh trị liệu.

images
Stimutur 531

Máy điện xung và điện phân trị liệu