Máy điện từ trường

images
Máy từ trường xuyên sọ

Điện từ trường điều trị thần kinh xuyên sọ

images
FISIOFIELD MIDDLE

FISIOFIELD MIDDLE

images
FISIOFIELD MAXI

FISIOFIELD MAXI