Pointron 802

images
Pointron 802

Máy điện châm trị liệu đa năng không dùng kim