Miyopoint 2

images
Miyopoint II

Máy châm cứu 6 kênh + điện xung trị liệu