Máy điện châm đa năng

images
Pointron 801

Máy điện châm trị liệu đa năng không dùng kim

images
Miyopoint II

Máy châm cứu 6 kênh + điện xung trị liệu

images
Pointron 802

Máy điện châm trị liệu đa năng không dùng kim