Hệ thống thủy trị liệu tứ chi

images
WORISHOFEN GI-VZ

Bồn thủy trị liệu tứ chi có dòng điện Galvanic