Tử ngoại trị liệu

images
KPA – 01

Đèn tử ngoại UVB trị liệu

images
Dermalight 1000

Đèn tử ngoại Dermalight 1000