Thiết bị trị liệu bằng ánh sáng Carbon

images
CBT 3000

Thiết bị trị liệu bằng ánh sáng Carbon.