Nén bóp trị liệu

images
Comprimed

Máy nén bóp massage trị liệu bằng tuần hoàn khí tự động

images
Lympha-mat

Máy nén bóp massage trị liệu bằng tuần hoàn khí tự động 2 kênh.