Máy điện xung DM 3000

images
DM 3000

Máy điện xung có chườm nhiệt kết hợp giác hút chân không trị liệu