Hồng ngoại trị liệu

images
WHF – 312

Đèn hồng ngoại loại chân đứng điều chỉnh được cường độ sáng